Chuyên mục
Cài đặt Hướng dẫn sử dụng

Phân quyền

Quản lý chức năng phân quyền được sử dụng các module hệ thống đối với người dùng. Click vào mục Phân quyền, xuất hiện giao diện sau: +++ Phân quyền người dùng: Người dùng nhấp chuột vào mũi tên hướng xuống trên từng dòng, click chọn nút Phân quyền, hiện ra bảng Thông tin chi […]

Chuyên mục
Cài đặt Hướng dẫn sử dụng

Người dùng

Quản lý danh sách người dùng sử dụng hệ thống, click vào mục Người dùng, hiện ra giao diện sau: +++ Thêm mới người dùng: Nhấp chuột vào nút Tạo mới ngay góc bên phải của màn hình, hiện ra giao diện, nhập thông tin, bấm Lưu. Mô tả thông tin người dùng Mã số […]

Chuyên mục
Cài đặt Hướng dẫn sử dụng

Chức năng

Quản lý danh sách các chức năng hiện có trên từng module khác nhau. Click vào mục Chức năng, hiển thị giao diện sau: +++ Xem chi tiết chức năng: Nhấp chuột vào mũi tên hướng xuống trên từng dòng, click chọn nút biểu tượng con mắt để xem chi tiết. +++ Cập nhật thông […]

Chuyên mục
Cài đặt Hướng dẫn sử dụng Uncategorised

Phân hệ

Quản lý các phân hệ của hệ thống, click vào mục Phân hệ, xuất hiện giao diện sau: +++ Cập nhật phân hệ: Người dùng nhấp chuột vào chức năng Sử dụng bên dưới mỗi phân hệ, lấy ra phân hệ mình muốn dùng trên hệ thống.

Chuyên mục
Cài đặt Hướng dẫn sử dụng

Quản lý cài đặt hệ thống

Quản lý danh sách người dùng, phân quyền sử dụng hệ thống. Click vào mục Cài đặt hệ thống, hiện ra danh sách các chức năng. Cài đặt hệ thống bao gồm các mục: Phân hệ Chức năng Người dùng Phân quyền

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế toán tiền lương

Nhóm phí

Quản lý danh sách các mục phí của doanh nghiệp, click vào mục Nhóm phí, xuất hiện màn hình sau: +++ Thêm mới ngày nhóm phí: Người dùng nhấp chuột vào nút Tạo mới ngay bên góc phải của màn hình, hiện lên giao diện Đăng ký mới, nhập thông tin, bấm Lưu. Mô tả thông tin nhóm phí […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế toán tiền lương

Bảng điểm

Quản lý danh sách bảng điểm của các công đoạn gia công thành phẩm, click vào mục Bảng điểm, xuất hiện giao diện sau: +++ Thêm mới bảng điểm: Người dùng nhấp chuột vào nút Tạo mới ngay bên góc phải của màn hình, hiện lên giao diện Đăng ký mới, nhập thông tin, bấm Lưu. Mô tả thông […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế toán tiền lương

Ngày nghỉ lễ

Quản lý danh sách các ngày nghỉ lễ trong năm, click vào mục Ngày nghỉ lễ, xuất hiện giao diện sau: +++ Thêm mới ngày nghỉ lễ: Người dùng nhấp chuột vào nút Tạo mới ngay bên góc phải của màn hình, hiện lên giao diện Đăng ký mới, nhập thông tin, bấm Lưu. Mô […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế toán tiền lương

Ca làm việc

Quản lý danh sách ca làm việc của doanh nghiệp, click vào mục Ca làm việc, xuất hiện màn hình sau: +++Thêm mới ca làm việc: Nhấp chuột vào nút Tạo mới ngay bên góc phải của màn hình, hiện lên giao diện, nhập thông tin, bấm Lưu. Mô tả thông tin ca làm việc […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế toán tiền lương

Nhân viên

Quản lý danh sách nhân sự của các bộ phận, phân xưởng, với các thông tin cài đặt sẵn. Click vào mục Nhân viên, hiện ra giao diện sau: +++ Thêm mới nhân viên: Nhấp chuột vào nút Tạo mới ngay bên góc phải của màn hình, hiện lên giao diện, nhập thông tin, bấm […]