Chuyên mục
Tính năng

Cập nhật tình trạng sản xuất nhanh chóng

Hệ thống giúp mọi người trong công ty – đặc biệt là nhân viên bộ phận kinh doanh biết được tình trạng sản xuất của đơn hàng để có thể trả lời ngay lập tức câu hỏi của khách hàng về tình trạng thực hiện đơn hàng của họ. Ngoài ra còn giúp việc lập kế hoạch công việc cho thời gian tiếp theo được chính xác với chỉ những đơn hàng chưa thực hiện xong mà thôi.

 • Theo dõi tiến độ sản xuất
 • Cập nhật phiếu sản xuất
 • Thông tin cho xưởng thành phẩm về các loại hàng làm thành phẩm và kế hoạch giao hàng, triển khai làm thành phẩm.
 • Lập bảng theo dõi các mặt hàng làm thành phẩm từ phiếu đặt hàng in – hợp đồng và lệnh sản xuất.
 • Quản lý hàng thành phẩm xuất nhập kho từ phân hệ kho, theo dõi lượng thừa thiếu của từng ấn phẩm (theo dõi phần nhập kho thành phẩm).
 • Tổng hợp tình hình thực hiện đơn hàng theo từng công đoạn
 • Quản lý các thông tin liên quan gia công bán thành phẩm và thành phẩm
 • Nhà cung cấp dịch vụ gia công ngoài
 • Phiếu yêu cầu gia công
 • Theo dõi tiến độ gia công
 • Xuất nhập vật tư, bán thành phẩm gia công ngoài
 • Tổng hợp thông tin theo ngày, tuần, tháng và năm
 • Các báo cáo như: tổng hợp tình hình gia công ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *