Chuyên mục
Tính năng

Quản lý nhân sự và kế toán tiền lương

Giải pháp phần mềm với phân hệ kế toán tiền lương sẽ giúp quản lý đầy đủ và chi tiết thông tin nhân sự cũng như giúp tính toán tiền lương nhanh chóng và chính xác nhất. Quản lý chi tiết thông tin nhân sự Tính lương theo thời gian Tính lương theo năng suất […]

Chuyên mục
Tính năng

Quản lý thu chi và công nợ khách hàng, nhà cung cấp

Giúp bạn quản lý thu chi và công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp một cách khoa học, đầy đủ, dễ thống kê theo dõi hay truy xuất chi tiết nhằm tránh thất thoát…

Chuyên mục
Tính năng

Kiểm soát chặt chẽ tình hình tồn kho

Quản lý kho giúp bạn xác định được nhu cầu hàng hóa vật tư cần thiết đáp ứng cho việc sản xuất kinh doanh một cách chính xác và tối ưu hóa số lượng lưu kho nhằm giảm diện tích lưu trữ cũng như nguồn vốn để mua hàng… Cập nhật thông tin, tình trạng […]

Chuyên mục
Tính năng

Cập nhật tình trạng sản xuất nhanh chóng

Hệ thống giúp mọi người trong công ty – đặc biệt là nhân viên bộ phận kinh doanh biết được tình trạng sản xuất của đơn hàng để có thể trả lời ngay lập tức câu hỏi của khách hàng về tình trạng thực hiện đơn hàng của họ. Ngoài ra còn giúp việc lập […]

Chuyên mục
Tính năng

Quản lý đơn hàng: phiếu đặt in

Hệ thống giúp dễ dàng lập phiếu đặt in trong vòng vài nhắp chuột. Toàn bộ dữ liệu từ tính giá, báo giá gửi cho khách hàng sẽ được kế thừa lại và nhân viên nhập liệu không phải tốn công sức nhập lại từ đầu => tăng hiệu quả công việc gấp nhiều lần […]

Chuyên mục
Tính năng

Tính giá in: nhanh và chính xác

Việc tính giá in chưa bao giờ nhanh và chính xác đến như vậy cho dù đó là người không có am hiểu về nghề in. Chỉ cần nhập một vài thông tin như khổ thành phẩm, số lượng thành phẩm cần in, loại giấy, kỹ thuật chế bản là CTP hay Film, số màu, […]