Chuyên mục
Cài đặt Hướng dẫn sử dụng Uncategorised

Phân hệ

Quản lý các phân hệ của hệ thống, click vào mục Phân hệ, xuất hiện giao diện sau: +++ Cập nhật phân hệ: Người dùng nhấp chuột vào chức năng Sử dụng bên dưới mỗi phân hệ, lấy ra phân hệ mình muốn dùng trên hệ thống.

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kho Uncategorised

Tồn kho giấy

Quản lý danh sách tồn kho giấy, tự động phát sinh dữ liệu. Click chuột vào mục Tồn kho giấy, xuất hiện giao diện làm việc sau: Trên giao diện Tồn kho giấy, người dùng có thể thực hiện các thao tác trên các tab dữ liệu khác nhau: +++ Giấy gia công: Trong tab […]