Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất

Danh sách giao hàng

Quản lý danh sách hàng cần giao cho khách hàng. Click vào mục Giao cho khách hàng, hiển thị giao diện:

+++ Tìm kiếm thông tin:

Người dùng có thể lọc dữ liệu qua các thông tin như Mã số, Khách hàng, Người liên hệ, Yêu cầu nhận hàng vào ngày, Tình trạng giao hàng.

+++ Cập nhật trạng thái: Người dùng có thể cập nhật tình trạng giao hàng của các đơn hàng như Mới, Đã nhận phiếu, Đã giao,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *