Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Quản lý sản xuất

Gia công ngoài

Quản lý danh sách các phiếu đi gia công bên ngoài công ty. Dữ liệu đã được tạo trước đó trong Phiếu sản xuất. Click vào mục Gia công ngoài, xuất hiện giao diện sau:

+++ Tìm kiếm dữ liệu:

Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu bằng cách lọc dữ liệu qua các thông tin như Mã số, Tên ấn phẩm, Công đoạn, NCC gia công, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Trạng thái.

+++ Cập nhật trạng thái gia công ngoài:

Trong danh sách của công đoạn in, người dùng cập nhật tình trạng công việc trên mỗi dòng của tay in như Mới, Đã nhận phiếu, Đã giao, Đã nhận lại,… giúp dễ theo dõi, quản lý công việc.

+++ Xem chi tiết thông tin:

Nhấp chuột vào mũi tên hướng xuống trên từng dòng của đối tượng, chọn nút có biểu tượng con mắt để xem chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *