Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Quản lý sản xuất

Kho giấy

Quản lý danh sách vật tư in của công ty. Click vào mục Kho giấy, hiển thị giao diện:

+++ Tìm kiếm thông tin:

Người dùng có thể lọc dữ liệu thông qua các thông tin như: Mã số, Số hợp đồng, Ấn phẩm, Giấy, Ngày tạo, Trạng thái.

+++ Cập nhật trạng thái giấy:

Trên danh sách, người dùng có thể cập nhật trạng thái vật tư trong kho như Mới, Đã nhận phiếu, Đã xuất giấy,… giúp dễ quản lý, theo dõi tình trạng giấy qua từng thời kỳ.

+++ Xem chi tiết vật tư:

Nhấp chuột vào mũi tên hướng xuống trên từng dòng của đối tượng, chọn nút có biểu tượng con mắt để xem chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *