Chuyên mục
Tính năng

Kiểm soát chặt chẽ tình hình tồn kho

Quản lý kho giúp bạn xác định được nhu cầu hàng hóa vật tư cần thiết đáp ứng cho việc sản xuất kinh doanh một cách chính xác và tối ưu hóa số lượng lưu kho nhằm giảm diện tích lưu trữ cũng như nguồn vốn để mua hàng…

  • Cập nhật thông tin, tình trạng cho lệnh sản xuất theo những phần thuộc kho
  • Link với Kế hoạch Sản xuất xuất giấy, cập nhật tình trạng giấy cho xưởng máy in theo lệnh sản xuất, cho phép nhập lại nếu không thể in được hoặc còn dư
  • Link với phòng Kinh doanh (lock giấy đã ký hợp đồng nhưng chưa xuất in)
  • Nhập, xuất kho hàng thành phẩm từ xưởng thành phẩm, theo dõi lượng xuất nhập theo các đợt.
  • Chuyển kho nội bộ vật tư/giấy
  • Báo cáo, cập nhật hàng thành phẩm nhập xuất kho
  • Quản lý giấy gia công (nhập, xuất, tồn), theo dõi số lượng khách giao và thực dùng in
  • Quản lý giấy, kẽm, mực công ty (nhập, xuất, tồn), theo dự toán và thực dùng.
  • Tổng hợp thông tin theo ngày, tuần, tháng và năm
  • Các báo cáo như: tổng hợp tình hình tồn kho theo thời gian, thẻ kho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *