Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng

Phân xưởng in

Quản lý danh sách các công việc của phân xưởng in Offset. Click vào mục Phân xưởng in, xuất hiên màn hình làm việc sau:

+++ Tìm kiếm dữ liệu:

Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu bằng cách lọc dữ liệu qua các thông tin như Mã số, Tên ấn phẩm, Quy cách, Máy, Ngày bắt đầu, Ngày hoàn thành, Trạng thái.

+++ Cập nhật trạng thái công đoạn in:

Trong danh sách của công đoạn in, người dùng cập nhật tình trạng công việc trên mỗi dòng của tay in như Mới, Đã nhận phiếu, Đã giao máy,… giúp dễ theo dõi, quản lý công việc.

+++ Xem chi tiết thông tin:

Nhấp chuột vào mũi tên hướng xuống trên từng dòng của đối tượng, chọn nút có biểu tượng con mắt để xem chi tiết.

  • Thêm người thực hiện

Trong bảng Thông tin chi tiết, người dùng nhấp chuột vào nút Thêm người thực hiện, hiển thị giao diện, nhập thông tin, sau đó bấm OK. Những công việc, số lượng mà họ thưc hiện sẽ phục vụ cho tính lương.

Mô tả thông tin người thực hiện

Ngày làmNhập ngày thực hiện công việc
Tổ máyChọn máy gia công công việc
Người thực hiệnNhập tên hay nhóm người thực hiện
Số lượngSố lượng hoàn thành công việc
Cập nhật đồng thời các phiếuCập nhật tình trạng của phiếu, trường hợp phiếu có nhiều tay in với thông tin giống nhau thì nhập số sau cùng của mã số và cách nhau bởi dấu phẩy
Ghi chúGhi chú thông tin cho phiếu

+++ Cập nhật thông tin:

Nhấp chuột vào mũi tên hướng xuống trên từng dòng của đối tượng, chọn nút có biểu tượng cây bút, chỉnh sửa thông tin, sau đó lưu Cập nhật.

+++ Xóa thông tin:

Nhấp chuột vào mũi tên hướng xuống trên từng dòng của đối tượng, chọn nút có biểu tượng dấu nhân để xóa đối tượng khỏi danh sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *