Chuyên mục
Tính năng

Quản lý đơn hàng: phiếu đặt in

Hệ thống giúp dễ dàng lập phiếu đặt in trong vòng vài nhắp chuột. Toàn bộ dữ liệu từ tính giá, báo giá gửi cho khách hàng sẽ được kế thừa lại và nhân viên nhập liệu không phải tốn công sức nhập lại từ đầu => tăng hiệu quả công việc gấp nhiều lần mà vẫn đảm bảo quản lý đầy đủ dữ liệu của công ty. Thuận tiện cho việc truy xuất, tìm kiếm và lập báo cáo bán hàng về sau.

 • Theo dõi đơn hàng.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
 • Tạo phiếu đặt hàng in (từ dữ liệu Phiếu báo giá – không phải nhập lại thông tin).
 • Lock giấy đã ký hợp đồng nhưng chưa in.
 • Bảng tồn giấy cập nhật số lượng theo thực tế.
 • Lưu trữ, cập nhật cơ sở dữ liệu về khách hàng, lưu trữ được các hợp đồng của từng khách hàng, báo cáo doanh số của mỗi khách hàng.
 • Tổng hợp thông tin nhận hàng theo ngày, tuần, tháng và năm.
 • Tổng hợp phiếu đề xuất mua vật tư (giấy, mực …), gửi bộ phận cung ứng vật tư (phòng Thu mua)
 • Chuyển phiếu đặt hàng in qua bộ phận điều độ (phòng kế hoạch sản xuất).
 • Tổng hợp thông tin theo ngày, tuần, tháng và năm.
 • Các báo cáo như: tổng hợp doanh thu theo thời gian, tình hình công nợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *