Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất

Là danh sách các hoạt động của sản xuất gắn liền với các nhà xưởng của doanh nghiệp, qua từng giai đoạn khác nhau đảm bảo quá trình sản xuất hàng hóa đúng thời gian, đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng theo kế hoạch. Click chuột vào mục Quản lý sản xuất, hiện ra màn hình làm việc sau:

Quản lý sản xuất bao gồm các mục:

  1. Phiếu đặt in
  2. Thiết kế chế bản
  3. Kho giấy
  4. Phân xưởng in
  5. Phân xưởng thành phẩm
  6. Gia công ngoài
  7. Tổng hợp công đoạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *