Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế toán tiền lương

Bảng điểm

Quản lý danh sách bảng điểm của các công đoạn gia công thành phẩm, click vào mục Bảng điểm, xuất hiện giao diện sau: +++ Thêm mới bảng điểm: Người dùng nhấp chuột vào nút Tạo mới ngay bên góc phải của màn hình, hiện lên giao diện Đăng ký mới, nhập thông tin, bấm Lưu. Mô tả thông […]