Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế toán tiền lương

Ca làm việc

Quản lý danh sách ca làm việc của doanh nghiệp, click vào mục Ca làm việc, xuất hiện màn hình sau: +++Thêm mới ca làm việc: Nhấp chuột vào nút Tạo mới ngay bên góc phải của màn hình, hiện lên giao diện, nhập thông tin, bấm Lưu. Mô tả thông tin ca làm việc […]