Chuyên mục
Cài đặt Hướng dẫn sử dụng

Chức năng

Quản lý danh sách các chức năng hiện có trên từng module khác nhau. Click vào mục Chức năng, hiển thị giao diện sau: +++ Xem chi tiết chức năng: Nhấp chuột vào mũi tên hướng xuống trên từng dòng, click chọn nút biểu tượng con mắt để xem chi tiết. +++ Cập nhật thông […]