Chuyên mục
Giới thiệu chung

Lưu đồ quy trình tổng quan của hệ thống phần mềm quản lý in

Hình trên thể hiện lưu đồ một quy trình tổng quan sản xuất kinh doanh của một công ty in, bao gồm các khâu như bán hàng, sản xuất.. Phòng Kinh doanh nhận yêu cầu từ Khách hàng, tính giá và báo giá, ký hợp đồng (lập Phiếu đặt hàng in) và lập Phiếu báo mua vật […]