Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế toán tiền lương

Ngày nghỉ lễ

Quản lý danh sách các ngày nghỉ lễ trong năm, click vào mục Ngày nghỉ lễ, xuất hiện giao diện sau: +++ Thêm mới ngày nghỉ lễ: Người dùng nhấp chuột vào nút Tạo mới ngay bên góc phải của màn hình, hiện lên giao diện Đăng ký mới, nhập thông tin, bấm Lưu. Mô […]