Chuyên mục
Cài đặt Hướng dẫn sử dụng

Người dùng

Quản lý danh sách người dùng sử dụng hệ thống, click vào mục Người dùng, hiện ra giao diện sau: +++ Thêm mới người dùng: Nhấp chuột vào nút Tạo mới ngay góc bên phải của màn hình, hiện ra giao diện, nhập thông tin, bấm Lưu. Mô tả thông tin người dùng Mã số […]