Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế toán tiền lương

Nhân viên

Quản lý danh sách nhân sự của các bộ phận, phân xưởng, với các thông tin cài đặt sẵn. Click vào mục Nhân viên, hiện ra giao diện sau: +++ Thêm mới nhân viên: Nhấp chuột vào nút Tạo mới ngay bên góc phải của màn hình, hiện lên giao diện, nhập thông tin, bấm […]