Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế toán tiền lương

Nhóm phí

Quản lý danh sách các mục phí của doanh nghiệp, click vào mục Nhóm phí, xuất hiện màn hình sau: +++ Thêm mới ngày nhóm phí: Người dùng nhấp chuột vào nút Tạo mới ngay bên góc phải của màn hình, hiện lên giao diện Đăng ký mới, nhập thông tin, bấm Lưu. Mô tả thông tin nhóm phí […]