Chuyên mục
Cài đặt Hướng dẫn sử dụng Uncategorised

Phân hệ

Quản lý các phân hệ của hệ thống, click vào mục Phân hệ, xuất hiện giao diện sau: +++ Cập nhật phân hệ: Người dùng nhấp chuột vào chức năng Sử dụng bên dưới mỗi phân hệ, lấy ra phân hệ mình muốn dùng trên hệ thống.