Chuyên mục
Cài đặt Hướng dẫn sử dụng

Phân quyền

Quản lý chức năng phân quyền được sử dụng các module hệ thống đối với người dùng. Click vào mục Phân quyền, xuất hiện giao diện sau: +++ Phân quyền người dùng: Người dùng nhấp chuột vào mũi tên hướng xuống trên từng dòng, click chọn nút Phân quyền, hiện ra bảng Thông tin chi […]