Chuyên mục
Tính năng

Quản lý đơn hàng: phiếu đặt in

Hệ thống giúp dễ dàng lập phiếu đặt in trong vòng vài nhắp chuột. Toàn bộ dữ liệu từ tính giá, báo giá gửi cho khách hàng sẽ được kế thừa lại và nhân viên nhập liệu không phải tốn công sức nhập lại từ đầu => tăng hiệu quả công việc gấp nhiều lần […]