Chuyên mục
Tính năng

Kiểm soát chặt chẽ tình hình tồn kho

Quản lý kho giúp bạn xác định được nhu cầu hàng hóa vật tư cần thiết đáp ứng cho việc sản xuất kinh doanh một cách chính xác và tối ưu hóa số lượng lưu kho nhằm giảm diện tích lưu trữ cũng như nguồn vốn để mua hàng… Cập nhật thông tin, tình trạng […]