Chuyên mục
Tính năng

Quản lý thu chi và công nợ khách hàng, nhà cung cấp

Giúp bạn quản lý thu chi và công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp một cách khoa học, đầy đủ, dễ thống kê theo dõi hay truy xuất chi tiết nhằm tránh thất thoát…