Chuyên mục
Tính năng

Tính giá in: nhanh và chính xác

Việc tính giá in chưa bao giờ nhanh và chính xác đến như vậy cho dù đó là người không có am hiểu về nghề in. Chỉ cần nhập một vài thông tin như khổ thành phẩm, số lượng thành phẩm cần in, loại giấy, kỹ thuật chế bản là CTP hay Film, số màu, […]