Chuyên mục
Tính năng

Cập nhật tình trạng sản xuất nhanh chóng

Hệ thống giúp mọi người trong công ty – đặc biệt là nhân viên bộ phận kinh doanh biết được tình trạng sản xuất của đơn hàng để có thể trả lời ngay lập tức câu hỏi của khách hàng về tình trạng thực hiện đơn hàng của họ. Ngoài ra còn giúp việc lập […]