Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất

Tổng hợp tình trạng sản xuất

Quản lý danh sách tiến trình, trạng thái công việc theo từng tay in của tất cả công đoạn: trước in, in, sau in, giao hàng. Click vào mục Tổng hợp tình trạng sản xuất, xuất hiện giao diện sau:

+++ Tìm kiếm thông tin

Người dùng có thể lọc dữ liệu theo Số hợp đồng, Tên khách hàng, Tên ấn phẩm, Phiếu sản xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *